Fortsatt positiv utveckling av skolresultaten i Malmö

Resultaten för Malmös grundskolor är fortsatt höga vad gäller samtliga betygsmått för eleverna som slutar nian, även om årets siffror har minskat något från föregående läsår.

Det genomsnittliga meritvärdet för alla elever i årskurs 9 minskade från 229,7 poäng förra året till 228,1 i år. Andelen behöriga till yrkesförberedande gymnasieprogram minskade från 81,2 procent vårterminen 2021 till 79,4 procent i år. 

Sammantaget har Malmös grundskoleelevers prestationer under de senaste åren varit stadigt stigande med högre meritvärden och fler som klarar gymnasiebehörighet.

Sommarskolan, som erbjuds alla elever som inte har uppnått gymnasiebehörighet samt numera även de lägre årskurserna i högstadiet, kommer med all sannolikhet innebära att ännu fler kommer att kunna börja på ett av gymnasiets nationella program till hösten. Över 7 procent av niorna saknar endast ett ämne för att få behörighet. 

  • Jag gläds över att vi har en positiv betygsutveckling under mandatperioden. Det visar att vår politik med fokus på resultat, elevhälsa, tidiga insatser och lovskola ger effekt, säger grundskolenämndens ordförande, Sara Wettergren (L). 
  • Årets starka betygsresultat befäster de senaste årens positiva utveckling i Malmös grundskolor. Vi har kommit långt, men behöver fortsätta jobba för att öka likvärdigheten och ge alla Malmös elever samma möjlighet att lära och utvecklas, säger Sanna Axelsson (S), grundskolenämndens vice ordförande.
Total
0
Shares