Dags att beställa radonmätning

Säsongen för radonmätning är snart här, och det är dags att ta steget för att säkra en hälsosam inomhusmiljö. Att genomföra radonmätningar är en enkel process. Beställ radonmätare från ett ackrediterat laboratorium via oss och påbörja din mätning.

Från den 1 oktober till den 30 april har man möjlighet att genomföra en längre mätning, känd som en långtidsmätning. Detta är den mest pålitliga metoden för att mäta radonhalten och ger dig ett tillförlitligt årsmedelvärde.

Radon är en färglös, luktfri gas som förekommer naturligt i marken, luften och vattnet. Den kan också finnas i äldre byggmaterial, som blåbetong. Det enda sättet att upptäcka radon är genom att mäta dess halt. Gränsvärdet för radonhalten i inomhusluft i bostäder och allmänna lokaler är 200 Bq/m3 som årsmedelvärde.

Långvarig exponering för höga radonhalter ökar risken för lungcancer. Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten orsakar radon cirka 500 lungcancerfall per år i Sverige och är den näst vanligaste orsaken till lungcancer, efter rökning. Det är därför av yttersta vikt att regelbundet mäta radonhalten och vid behov vidta åtgärder.

Uppskattningsvis finns det 325 000 bostäder i Sverige som har radonhalter över det rekommenderade gränsvärdet på 200 Bq/m3. Det enda säkra sättet att säkerställa en radonfri och hälsosam boendemiljö är genom att genomföra en radonmätning. Du kan enkelt beställa dina mätdosor från oss för att komma igång.

Vi tillhandahåller prisvärda, pålitliga och ackrediterade radonmätningar i Stockholm, Göteborg och Malmö för bostadsrättsföreningar, arbetsplatser, skolor, förskolor och privatpersoner. Som företrädare för en bostadsrättsförening eller som flerbostadshusägare kan det vara svårt att avsätta tide. Här kommer vi till undsättning! Vi erbjuder heltäckande lösningar för bostadsrättsföreningar och flerfamiljshus där vi hanterar alla delar av processen.

  • Våra mätningar är ackrediterade och godkända av både Strålsäkerhetsmyndigheten och SWEDAC.
  • Vi levererar snabbt.
  • Vi har de snabbaste svarstiderna i Europa, med resultat inom bara två arbetsdagar.
  • Vår telefonsupport rankas som den bästa i Sverige.
Total
0
Shares